Politica de confidenţialitate

INTRODUCERE

Noi, SKIATHOS BLU HOTEL, suntem extrem de preocupați de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, în special cu Legea nr. 2472/97 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care a fost modificată prin Decretele Prezidențiale nr. 207/1998 și 79/2000, prin articolul nr. 8 din Legea 2819/2000, prin Legea 2774/1999, ca și prin Directivele Europene nr. 95/46/EEC și 97/66/EEC.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, SKIATHOS BLU HOTEL poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini în mișcare etc.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE DESCRIE:

 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Către cine putem transmite aceste date.

De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și modul în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care SKIATHOS BLU HOTEL este obligat legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de SKIATHOS BLU HOTEL în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al SKIATHOS BLU HOTEL de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

 • Dacă sunteți un client sau un potențial client al hotelului, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, pentru a vă oferi serviciile noastre și pentru a comunica cu dumneavoastră.

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

 • Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

 • Dacă sunteți utilizator al site-ului nostrum internet – www.skiathosblu.gr

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site – ul nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

TRIMITEREA DE INFORMĂRI (NEWSLETTER)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul / acordul și vă solicităm adresa de poștă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, SKIATHOS BLU HOTEL vă solicită să furnizați toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

Dacă furnizați către SKIATHOS BLU HOTEL date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care SKIATHOS BLU HOTEL intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

TRANSMITEREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

– de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră);

– de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție (numai cu consimțământul dumneavoastră);

– dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Utilizarea de către dvs. a acestui site, cât și prezenta declarație privind protecția datelor și politica de confidențialitate vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din Grecia și orice dispută va fi rezolvată în instanțele grecești.

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
 • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
 • dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
 • instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
 • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 • dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la SKIATHOS BLU HOTEL, Cod Poștal 37002 Skiathos, Grecia, sau prin e-mail la adresa info@skiathosblu.gr.

Măsuri de siguranță și prevenție împotriva COVID-19Click aici.
FLOOR STICKER